ΠΕΤΡΑ

Η πέτρα, που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν σαν κύριο υλικό δόμησης, σήμερα χρησιμοποιείται για την επένδυση τοίχων, δαπέδων και άλλων επιφανειών